Alapítvány

„Kaposi Mór” Megyei Kórházért Alapítvány, Adószáma: 18760840-1-14

Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány

7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.
Telefon: (82) 501-378

E-mail: alapitvany@kmmk.hu

Adószám: 18760840-1-14

Bankszámlaszám: 10200799-39712000

A Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány alapításának időpontja: 1994 június 1.

Alapítói:

Somogy Megye Közgyűlése
Kaposvári Megyei Jogú Város Önkormányzata
Somogy Megyei Gyógyszertári Központ
Balaton Füszért Részvénytársaság
Somogy Megyei Sütő- és Édesipari Részvénytársaság

Az alapítvány, mint közhasznú szervezet célja:

  1. az egészségügy átalakulásában döntő szerepet játszó kórházmenedzsment fejlesztése
  2. a Kórház működésében kulcsszerepet játszó szakemberek továbbképzésének elősegítése
  3. tudományos konferenciák, kongresszusok szervezése, szervezési munkák feltételeinek biztosítása
  4. oktatás, kutatás, tudományos élettel összefüggő célok megvalósítása a tájékoztatás és információs rendszer továbbfejlesztése
  5. a kórházban folyó gyógyító munka színvonalának emelése és új gyógyító eljárások bevezetésének támogatása
  6. Somogy megyei állampolgárok külföldön történő gyógykezelésének a támogatása, amennyiben az Magyarországon működő egészségügyi intézményben nem végezhető el

Kuratóriumának tagjai:

Dr. Moizs Mariann
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatója

Prof. Dr. Repa Imre
TOB delegált

Szentgróti József
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház gazdasági igazgatója

Dr. Héra Eszter
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ápolási igazgatója

Keserű Piroska
Az Egészségügyben Dolgozók Demokratikus Szakszervezete Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház helyi alapszervezetének delegált képviselője

Dr. Ferdinándy Csaba
Az Egészségügyben Dolgozók Demokratikus Szakszervezete Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház helyi alapszervezetének delegált képviselője

Dr. Völgyi Zoltán
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Közalkalmazotti Tanácsának delegált képviselője

Dr. Gelencsér Erzsébet
Magyar Orvosi Kamara Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházból delegált képviselője

 


TISZTELT SOMOGY MEGYEI ÉS KAPOSVÁRI ADÓFIZETŐ ÁLLAMPOLGÁROK!

Tisztelettel kérjük, hogy befizetett személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával – ha nincs egyéb elkötelezettségük – gondoljanak intézményünkre és támogassák a

„Kaposi Mór” Megyei Kórházért Alapítványt
Adószáma: 18760840-1-14

Támogatásukkal nagymértékben hozzájárulnak a kórházi gyógyítás, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, továbbá az oktatás, kutatás és tudományos tevékenység feltételeinek javításához.

Az Alapítványunk javára tett felajánlásukat a betegek, és a gyógyult emberek nevében is tisztelettel megköszönjük.

Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány
Kuratóriuma


2013. évi beszámoló

Beszámoló a 2012-ben visszautalt SZJA 1 százalékánakának felhasználásáról