A kórház új Északi Tömbjének fényképe, a képen a bejárat látszódik és az épület utca front felőli része

Startégiánk


A jelenlegi ellátó kapacitásunkat Somogy megye és a Dél-Dunántúli Régió betegellátási igényeihez igazítjuk, megfelelve a területi ellátási kötelezettségünknek, illetve a progresszív betegellátás szemléletének. Tervezzük az intenzív ellátás fejlesztését, toxikológiai részleg kialakítását.

Az intézmény betegellátó tevékenységén belül kiemelt szerepet adunk a sürgősségi ellátásnak, melynek érdekében létrehoztuk a Sürgősségi Betegellátó Centrumot.

Az intézmény kiemelt feladatként kezeli a komplex onkológiai ellátás végzését, melynek érdekében létrehoztuk a komplex onkológiai centrumot.

Definitív ellátást nyújtunk valamennyi klinikai szakterületen. Ennek előfeltétele a korszerű diagnosztikai arzenál, melynek megteremtése folyamatos.

A betegellátási időt minimálisra kell csökkentenünk, ezért szorgalmazzuk azokat a lehetőségeket, amelyek ez irányba hatnak. (A járóbeteg ellátás preferálása, kivizsgálások ambulanter végzése, a fekvőbeteg ellátás használata csak az arra szükséges tevékenység esetében. Tovább fejlesztjük a betegségmegelőző tevékenységünket. (Családorvosi továbbképzéseket szervezünk.)

A nemzeti népegészségügyi programot folytatjuk. Aktívan részt veszünk a szűrőprogramokban (mammográfia, nőgyógyászati tumorok és colorectalis szűrések) és kezdeményezzük a szervezett prostata szűrések elindítását.

A sürgősségi betegellátás racionalizálásának műküdőképességének javítása érdekében egy integrációt kivánunk generálni az OMSz, a Sürgősségi Betegellátó Centrum a városi és a járási ügyelet között.

Olyan hatékony szervezeti működést valósítunk meg,

  1. amely a legmagasabb szintű szakmai célok megvalósítását biztosítja a racionális gazdálkodás keretei között,
  2. ahol maradéktalanul érvényesül a beteg-centrikus tevékenység,
  3. érvényesül a költségérzékenység és költségtudatosság,
  4. működik a kontrolling és a belső érdekeltségi rendszer,
  5. a likviditási gondoktól mentes működés megfelel a tulajdonosi és külső környezeti elvárásoknak,
  6. ahol a munkatársak számára biztonságos kockázat-elemzett munkahely és az egyéni egzisztencia építés lehetősége adott.

Kaposvár, 2012. május 1.

„Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Igazgatótanácsa”