A névadó

Kaposi Mór – Kaposi-szarkóma névadója

kaposi_mor21902. március 6-án Bécsben elhunyt a magyar származású Kaposi Mór, aki elsőként írta le a később róla elnevezett Kaposi-szarkómát, azaz a láb- és karbőrön megjelenő, éreredetű daganatos jelenséget. Ez a ritkaságszámba menő betegség elsősorban a dél-európai, valamint a kelet-európai országok lakosainak körében szedte áldozatait.

Kaposi Mór 1837 októberében Kaposváron született, eredeti neve Kohn Móric volt. Szegény, de művelt családból származott, édesapja a zsidó hitközség alkalmazottja volt. Tanulmányait a kaposvári izraelita elemi iskolában kezdte, majd az 1812 óta működő Somssich-Gimnáziumba járt. A pozsonyi gimnáziumban érettségizett, majd a bécsi egyetem hallgatója lett. 1861-ben fejezte be orvosi tanulmányait, ezután a bécsi közkórházban kezdte meg orvosi tevékenységét. Közelebbi kapcsolatba került a bőrklinika vezetőjével, Ferdinand von Hebra professzorral, aki felismervén a fiatalember kiemelkedő tehetségét, munkatársává szemelte ki. Kapcsolata Hebrával még szorosabbá vált, miután 1869-ben leányát, Martha Hebrát feleségül vette. Felesége kedvéért katolikus hitre tért. Kaposi sokat publikált, 156 értekezést írt. 1866-ban “A bőrgyógyászat és a szifilisz” című habilitációs munkája meghozta a szakmai hírnevet számára. 1881-ben, Hebra professzor halála után Kaposit nevezték ki a bőrgyógyászati tanszék professzorává, ahol 1902. március 6-án bekövetkezett haláláig dolgozott és oktatott.
A legtöbb publikációja az Archív für Dermatologie und Syphilis-ben jelent meg. Leghíresebb, klasszikussá vált tankönyve 1879-ben jelent meg. Ebben modern alapokra helyezte a bőrgyógyászatot, mintegy kiteljesítve mesterének, Hebrának tanításait. Másik nagy műve a bőr- és a vele szomszédos nyálkahártyák syphilisét tárgyalja. 1898-ban megjelent háromkötetes Dermatológiai atlasza ugyancsak nagy népszerűségre tett szert szakmai körökben.

kaposi_mor3Kaposit jó megfigyelőképessége, emlékezőtehetsége, precizitása több kórkép első leírójává tette. Orvosi tevékenységéből három olyan kórkép pontos leírását örököltük, mely az egész orvostudomány számára nagy jelentőségű. Az 1870-ben elsőnek leírt xeroderma pigmentosumot 1872-ben a systemás lupus erythematosus ismertetése követte. Még ebben az évben a bőr idiopathiás, multiplex, pigment-sarcomáját írta le, már a “Kaposi” eponymával. Így vált e betegség Kaposi-sarcomaként ismertté.

kaposi_mor4
1987-ben, Kaposi Mór születésének 150. évfordulója alkalmából emléktáblát helyeztek el a Bőrgyógyászati Osztály épületében. 1988-ban, a II. Magyar Orvostudományi Találkozó alkalmával Kaposi Mór mellszobrát avatták fel, mely 2012-ben átkerült az új Északi tömb főbejáratához. 1991-ben a Kórház felvette Kaposi Mór nevét. 1992. október 23-án Kaposi Mór tiszteletére emlékművet avattak születése évfordulóján. Kampfl József szobrászművész kőből faragott alkotása egy fát szimbolizál, ami egy bőrgyógyász számára a bőrbetegségének fáját is jelentheti.
A múlt század elején Kaposi állította fel a bőrbetegségek fáját – hangzott el az emlékmű avatása során. Elképzelése szerint a bőrbetegségek eredete közös, egy gyökérzetből táplálkoznak, egy törzsből származnak, és úgy következik nagyobb csoportjukból a kisebb és aztán még kisebb, eljutva így a legkisebb és legjelentéktelenebb bőrbetegséghez is, ahogy a fa törzséből előbb a vastagabb, majd a vékonyabb ágak nyúlnak ki, majd a legvékonyabb gallyak is, együtt alkotva aztán az egész lombozatot. Egy magyar számára e kőből faragott fa jelentheti az ősi magyar hitvilág és a ma is élő és ható népmeséink életfáját is – hangzott el az átadó ünnepségen. Az égbe nyúló, a földet az éggel összekötő fát, melyen át törhetünk előre és felfelé. Egy európai számára a Biblia tudás fáját is jelentheti, minden emberi tudás forrásának, eredetének a szimbólumát. Jelentheti magát Európát is, azt, hogy a gyökereink közösek, azt, hogy egy törzsből fakadunk mindannyian. Jelentheti az egységes, az egységesség felé törekvő Európát is az emlékmű. E szellemiséget példázta már a múlt században Kaposi Mór az életével és a munkásságával is, aki egyben magyar is, osztrák is, így európai volt.emlekmu

Bővebb információt kórházunk névadójáról és a róla elnevezett betegségről itt találnak:

  1. Wikipedia – Kaposi Mór
  2. Wikipedia – Kaposi szarkóma