A kórház missziója

Küldetési nyilatkozat

Küldetés

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház hagyományai és folyamatos megújulása révén a Dél-Dunántúl egyik vezető egészségügyi intézménye, ahol a korszerű gyógyító munka mellett kiemelt feladat az oktatás és kutatás.

 Szolgálat

A kor színvonalának megfelelő, hatékony és odaadó gyógyító tevékenység, széleskörű, evidenciákon alapuló szolgáltatás nyújtása, amely mindenki számára hozzáférhető és elérhető.

 A betegellátás szolgálat, mely fajra, nemre és felekezetre való tekintet nélkül veszi figyelembe a beteg emberi mivoltát, törvényes jogait – és a Kórház lehetőségeihez mérten – személyes igényeit is.

 Bizalom

Betegeink bizalmát megszerezni nagyon nehéz, elveszíteni egy pillanat műve lehet.

Munkánk alapja a kapott bizalomnak való maradéktalan megfelelés.

 Szilárd gazdasági helyzet

 Magas szintű és minőségű szolgáltatást csak stabil gazdasági környezetben lehet végezni, amire az ésszerű, nem pazarló gazdálkodás a jellemző.

Mindenkor alkalmazkodva a külső körülményekhez, az intézményben gazdasági okokból a szolgáltatási színvonal nem sérülhet, kezelés nem maradhat el.

 Munkatársak

A folyamatosan változó, megújuló intézmény olyan munkakörülményeket igyekszik biztosítani, mely vonzza, megtartja és egyéni fejlődését biztosítja az intézmény felé elkötelezett munkatársaknak.

 Együttműködés

Az intézmény mindenkit partnerének tekint, aki mindennapos munkájában segíti. A szolgáltató szemléletű ellátás érdekében a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház folyamatos együttműködést tart fenn a társintézményekkel, egyéb hatósági és társadalmi szervezetekkel.

Alapfilozófiánk

TRADÍCIÓ ÉS MEGÚJULÁS

Kaposvár, 2017. május 31.

  Dr. Moizs Mariann PhD

főigazgató