Intenzív Terápiás és Aneszteziológiai Osztály

Osztályvezető főorvos: Dr. Fogas János

Osztálynapló

Osztály neve:
Intenzív Terápiás és Aneszteziológiai Osztály
Oszt. vez. főorvos:
Dr. Fogas János
Szakdolg. vezető:
Racskó Szilvia
Telefon:
82 501-328

Intenzív Terápiás és Aneszteziológiai Osztály Külső vonal Mellék Fax
Osztály, nővérpult 501-328 1328 501-357


Általános tájékoztató az Intenzív Terápiás és Aneszteziológiai Osztály fekvőbeteg ellátásával kapcsolatban.

Az osztály elhelyezkedése: (térkép)

Osztályunk a Műtéti Tömb I. emeletén (térkép)  található.

Osztályon fekvő betegekről való érdeklődéssel kapcsolatban:

Részletes felvilágosítás a betegek állapotával kapcsolatban személyesen, látogatási idő keretében történik. Felvilágosítást csak a megnevezett legközelebbi hozzátartozó kaphat. Az Osztály szakdolgozói csak a beteg általános állapotát érintő kérdésekben adhatnak felvilágosítást.

Mivel foglalkozik az osztály?

Az Intenzív osztályon a kórházi kezelést igénylő legsúlyosabb állapotú, az úgynevezett kritikus állapotú betegek kezelését, ápolását végzik. Azon betegekről van szó, akiknek egy vagy több szervük működése elégtelen. A feladat ennek megfelelően kettős:

  1. A kritikus állapothoz vezető ok gyógyszeres, szükség esetén műtéti kezelése.
  2. A gyógyulás időtartama alatt szervtámogató kezelést végeznek, melyek közül a leggyakoribb a gépi lélegeztetés.

Beutalás rendje, hogyan kerülhet felvételre:

Az Osztályra a betegeket a Kórház Sürgősségi osztályáról, a műtőből, más osztályokról és a területi ellátási feladatnak megfelelően más intézményekből veszik fel.

Az osztályon a kezelés irányítója:

A kritikus állapotú betegek korszerű kezelése jól szervezett csapatmunkában valósulhat meg. Ennek részei a nővérek, fizioterápiás szakdolgozók, dietetikusok, adminisztratív dolgozók és az intenzív osztályon dolgozó orvosok. Ugyanakkor az alapbetegség természetétől függően számos más szakma szaktanácsát is kérik. (például kardiológus, gasztroenterológus). Ezen komplex munka, a betegcentrikus szemlélet, a biztonságos beteggyógyítás megvalósulásáért pedig az osztályvezető főorvos felel.

Mit hozzon magával felvételkor? A hozzátartozóktól kérjük, hogy:

  1. Személyi igazolványát, lakcím kártyáját, TAJ kártyáját.
  2. Amennyiben van, korábbi zárójelentéseit, ambuláns lapjait, egyéb vizsgálati eredményeit.
  3. Rendszeresen szedett gyógyszereiről pontos adattal rendelkezzen!
  4. Tisztálkodási eszközöket kérünk.

Mit ne hozzon magával?

Az osztály kiemelt higiéniai helyzete miatt minden egyéb személyes tárgy és élelmiszer behozatala előzetes megbeszélés után történhet.

Tisztálkodási lehetőségek:

A beteg állapotától függően teljes ellátás, vagy segítséggel végzett tisztálkodás történik kórteremben, illetve betegfürdetőben.

Étkezés:

A betegek étkezését az intézmény biztosítja az ellátás részeként, különböző speciális igényeket is figyelembe véve.

Látogatók, látogatási rend:

Naponta délelőtt 11-12, délután 16-17:45 óráig.Betegeink nyugalma érdekében egy beteghez egy időben 2 látogatót van módunkban beengedni. Amennyiben az Osztályon folyó munka – pl. akut betegellátás – miatt a megadott látogatási időben nem tudjuk a látogatást biztosítani, kérjük szíves türelmüket és megértésüket, lehetőségeinkhez mérten igyekszünk ezt pótolni. A látogatók részére köpeny és cipővédő viselése kötelező!

Elhelyezés:

A betegek elhelyezése az aktuális klinikai helyzetnek megfelelően történik.

Egyéb szolgáltatási lehetőségek:

Az intenzív osztályon az állandó hőmérsékletet klímaberendezés működése biztosítja.

Személyes dolgok raktározásának lehetőségei:

A betegágy mellett csak éjjeli szekrény áll rendelkezésre, ezért a tisztálkodási eszközökön kívül egyéb ruházatot nem tudunk elhelyezni.

Az osztály időbeosztása (vizit, reggeli ebéd vacsora…stb.):

A betegellátás folyamatos, a viziteket és egyéb tevékenységeket is ehhez igazítva végzik.

Betegszállítás:

A betegszállítás (vizsgálatokra, más intézménybe, otthonába) orvosi elrendelés alapján, a beteg állapotának és igényének figyelembe vételével történik. Megrendelését az osztályon kijelölt munkatárs végzi