HEFOP 4.3

A Kaposi Mór Oktató Kórház szűrési és diagnosztikai súlyponti tevékenységének fejlesztése | HEFOP-4.3.2-P.-2004-08-0002/4.0

Az Európai Unió által társfinanszírozott projekt.

Kedvezményezett neve: Kaposi Mór Oktató Kórház 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.

Közreműködő szervezet: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Struktúrális Alapok Programiroda 1051 Budapest, Arany J. u. 6-8.

A projekt célja a Kaposi Mór Oktató Kórház eszköz- és műszer infrastruktúrájának fejlesztése annak érdekében, hogy a megye és a régió egészségügyi ellátási rendszerének hatékonysága javuljon. A fejlesztések révén az intézmény a jövőben magasabb átlagos minőségű és költséghatékonyabb gyógyító-megelőző ellátásokat fog tudni biztosítani a lakosság részére annak érdekében, hogy a betegek munkavégző képességének minél gyorsabb helyreállítása valósuljon meg. Az ellátó kapacitások racionalizálásával, hatékonyságának és szolgáltatásainak minőségi fejlesztésével, a fejlesztés hozzájárul a területi kiegyenlítés feltételeinek biztosításához, az egészségi állapota miatt hátrányos helyzetű népesség, valamint a női munkavállalók munkaerőpiaci esélyeinek javításához.

  • Bronchológiai fejlesztések: a gyermek- és felnőtt sürgősségi bronchológia területén új eszközök beszerzése révén diagnosztikai fejlesztés valósul Kaposváron.
  • Telepített szűrési-diagnosztikai eszközök fejlesztése: több kaposvári vizsgálati helyen és szakterületen, primer és szekunder prevencióra alkalmas berendezések kerülnek üzembeállításra (légúti és fül-orr-gégészeti szűrés).
  • Telepített radiológiai diagnosztika: a radiológiai géppark korszerűsítése érdekében gép-műszer és építészeti beruházás történik.
  • Gasztroenterológiai fejlesztések: az egyesített kórház új, súlyponti szerepköre gasztroenterológiai centrum kialakítását-fejlesztését teszi szükségessé. A kórház rendelkezik akut/vérző gasztrointesztinális betegek speciális ellátására berendezett szubintenzív részleggel, endoszkópos laboratóriummal. A járóbeteg ellátás keretében endoszkópos, gasztroenterológiai, hepatológiai szakambulancia működik. Ezen szervezeti egységek műszereinek pótlására, illetve műszerellátottságának fejlesztésére kerül sor az intézkedés keretében, a laboratórium felújítása mellett.

Új RTG készülék

Új gasztroenterológiai centrum, endoszkópos labor

Bronchológiai fejlesztések, szakrendelő képe

A projekthez kapcsolódó épületfelújítás

ÉPÜLETFELÚJÍTÁS
AZ ÉRINTETT ÉPÜLETSZÁRNY MEGNEVEZÉSE A FELÚJÍTOTT ALAPTERÜLET
Kaposvár, Belgyógyászati épület földszint, endoscopiás vizsgáló felújítása 102 m2
Kaposvár, Igazgatási épület földszint, RTG vizsgálók felújítása 216 m2

Prevenciós és szűrési programok, PREFI

A projekt bázisán a Kórházban külön szervezeti egységként Prevenciós és Egészségfejlesztési Iroda (PREFI) került kialakításra a prevenciós és szűrési programok koordinálására, mely a kórházak között feltehetően egyedülálló módon, saját szűrési metodikával dolgozik.

Főbb feladatai:

  • Szűrő és prevenciós feladatok koordinálása, a lakosság részvételi arányának növelése a szűrővizsgálatokon.
  • Egészségnevelő, egészségmegőrző feladatok ellátása, koordinálása.
  • Munkahelyi egészségfejlesztés.
  • Prevencióval és egészségfejlesztéssel kapcsolatos szakmai anyagok készítése.

A projekt megvalósításának kezdete: 2007. szeptember 1.

A projekt megvalósításának vége: 2008. március 10.

A Támogatási szerződésben foglaltak szerint Kedvezményezettnek 5 éves fenntartási kötelezettséget kell teljesíteni a projekt eredményeire vonatkozóan. A projekt jelenleg a fenntartási időszak 4. évében tart.

Nemzeti Fejlesztési ügynökség logója

Strukturális Alapok Programiroda logója