TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001

A súlyponti Kaposi Mór Oktató Kórház komplex infrastruktúra fejlesztése az integrált Somogy megyei, balatoni egészségügyi ellátórendszer érdekében

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A Kaposi Mór Oktató Kórház Pólus fejlesztésének projekt posztere

A Kaposi Mór Oktató Kórház tömbfejlesztési programja

A Kaposi Mór Oktató Kórház – Kaposvár város, Somogy megye és a Dél-Dunántúli térség fejlesztési programjaival összhangban készült – fejlesztési koncepciójának lényege komplex tömbfejlesztési program, mely a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program pályázati konstrukcióinak megfelelően három, önállóan is megvalósítható és működőképes projektként került szétválasztásra.
A legnagyobb beruházás, az Északi tömbépület és a Diagnosztikai épület megépítésének alapjául „A súlyponti Kaposi Mór Oktató Kórház komplex infrastruktúra fejlesztése az integrált Somogy megyei, balatoni egészségügyi ellátórendszer érdekében” című, TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001 azonosítószámú, „Pólus” projekt szolgál. A projekt költségvetése 12.367.114.680 Ft, ebből önerő 10% (1.236.711.468 Ft).
A Sürgősségi Betegellátó Centrum korszerűsítése „A Kaposi Mór Oktató Kórház sürgősségi betegellátó osztályának (SO1) Sürgősségi Betegellátó Centrummá fejlesztése az integrált Somogy megyei és regionális sürgősségi ellátórendszer kialakítása érdekében” című TIOP-2.2.2-08/2-2009-0004 számú pályázat keretében valósult meg. A pályázat végső pénzügyi elszámolása folyamatban.
A „Pólus” projekt befejezésének és az IMS szerkezetű Műtéti Tömb III. ütem felújításának forrása tervezetten a TIOP-2.2.6 projekt.

A kórház rövid bemutatása

A 169 éve működő Kaposi Mór Oktató Kórház, közfinanszírozású és költségvetésből gazdálkodó egészségügyi közintézmény. A megye legnagyobb egészségügyi szolgáltatója és foglalkoztatója. A térség egyik legnagyobb kapacitású egészségügyi intézménye. Feladata közel 400 ezer lakos folyamatos, 24 órás ellátása. 2011.12.31-ig a Kórház fenntartója a Somogy Megyei Önkormányzat volt, 2012.01.01-től a Gyógy­szerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) vette át a fenntartói feladatokat.
Az intézmény gyógyító-megelőző betegellátó tevékenységét a beruházás előtt közel 100 épületben, 5 fő telephelyen látta el. A szakfeladatokhoz rendelt kapacitástérkép alapján 812 aktív és 447 krónikus ágyon, 26 aktív és 10 krónikus osztályon folyik az ellátás, 54 klinikai szakmai profil együttes működésével. A járóbeteg szakellátás 123 szakrendelés, szakambulancia és gondozó között oszlik meg.

A beruházás indokoltsága és fő szakmai területei

Az új tömbfejlesztés projekt képe az új épületről
A Kaposi Mór Oktató Kórház: több telephelyen működött, épületei szétszórt pavilonrendszerűek, jelentős mértékben elavultak és korszerűtlenek voltak, költséghatékony üzemeltetésük nem volt megoldható, állaguk sok esetben gátolta a korszerű technikák befogadását, korszerű rendszerek és munkafeltételek kialakítását.
Elsősorban a szükségleteken alapuló, kiemelt szakmai programok infrastruktúrájának fejlesztésére került sor, felölelve a diagnosztikai, a terápiás, a hotelszolgáltatási és az info-kommunikációs infrastruktúrát, így: a szív- és érrendszeri megbetegedések ellátását, sürgősségi ellátást (TIOP 2.2.2., SO1, beleértve a gyermek­sürgősségi ellátást, amely 2011 októberében átadásra került), egyéb gyermekellátást, onkológiai ellátást, speciális ellátásokat: szervátültetést, élődonorból szervnyerést, központi műtőegységet, központi intenzív ellátást, központi diagnosztikát (labor, képalkotó eljárások), patológiát.

A projekt költségvetése

A projekt összköltségvetése 12.367.114.680 milliárd forint, ebből a szükséges 10% önerőt (1.236.711.468 forint) 2011. december 31-ig a Somogy Megyei Önkormányzat biztosította. 2012. január 1-től az önrész biztosítása az új fenntartó, a GYEMSZI feladata. A projektből biztosított forrás döntő része építészeti beruházás volt 10.862.029.960 Ft értékben. A beruházás során összesen 235 db műszer kerül beszerzésre bruttó 839,46 millió forint értékben.

A projekt szakmai tartalma

  • Az intézmény legnagyobb beruházása (összesen 34.262 m2 új építés), a kórház tömbfejlesztési programjának központi eleme a „Pólus” projekt.
  • Az I. ütem keretében készült el (2012. tavaszán) a 4.862 m2 alapterületű Diagnosztikai épület és az északi tömb négy épületszárnya összesen 18.962 m2-el. A Diagnosztikai épületben foglal helyet az Izotóp diagnosztika, a Központi labor, az Intézeti gyógyszertár és a Nephrológiai osztály.
  • A projekt II./a ütemében folytatódott az Északi épülettömb további két épületszárnyának építése 10.438 m2-en.
  • A 6. és 8. épületszárnyban foglal helyet a pszichiátriai gondozó, a neurológia, a patológia és az infektológia. A patológia új tetemhűtőkkel és boncasztalokkal kerül felszerelésre, és alkalmassá válik a legkorszerűbb telepatológiai eszközök befogadására. A tömbösítés folytatásával – majd a nagyprojekt keretében történő befejezésével – a Kaposvári építészeti infrastruktúra az elkövetkezendő évtizedekre lényegében megoldottá válik, hiszen a teljes fejlesztés befejeztével egy új tömbkórház jön létre a több száz éves pavilonrendszer helyett.

A projekt eredményei

  • Javult az intézményi működés hatékonysága, a technológiai, az üzemeltetési és szakmai erőforrások koncentrációja.
  • A szükségleteken alapuló, kiemelt szakmai programok infrastruktúrájának fejlesztése megvalósul.
  • A súlypont áthelyezésre kerül a fekvőbeteg ellátásról a járóbeteg ellátásra.
  • A magas progresszivitású és/vagy speciális, korszerű szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés feltételei biztosítottak.
  • A kapacitásrugalmasság javult, a szűkös, osztott kapacitások kihasználása optimalizált lesz.

Az új fejlesztésről készült montázs kép
A beruházási program egy XXI. századi szolgáltató szemléletű, 400 ezres lakossági kört ellátó, 24 órás folyamatos, poliklinikai működésű kórház kialakítását célozta meg. Az építési koncepció lehetővé tette a betegforgalom szétválasztását, tágas, világos várótermek kerültek kialakításra, melyekhez a betegek kényelmét, gyógyulását segítő kiszolgáló funkciók kapcsolódnak. Az újonnan épített infrastruktúra alkalmas a legkorszerűbb technikák befogadására, és a korszerű beteg- és szervezetirányítási rendszerek alkalmazására, a munkafeltételek magas minőségű kialakítására. Nem utolsó­sorban a most átadott kórházi beruházás méltó környezetet teremt a gyógyításnak, lehetőséget nyújt arra, hogy a lakosság európai színvonalú gyógyítási környezetben nyerje vissza egészségét, az orvosok és ápolók ennek során kiemelt szakmai szolgáltatást nyújtsanak, amelyre a térség, a megye és a megyeszékhely is büszkén tekinthet.

A projekt  befejezésének határideje

2015. október 31.

Kapcsolódó anyagok

A Kaposi Mór Oktató Kórház tájékoztató helyszínrajza

Galéria

Az 1. ütem ünnepélyes átadása

Emléktábla, az újpülethez

Emléktábla a kórház eddigi igazgatóinak neveivel

Hippokrátészi eskü képe bekeretezve a falon

Inkubátor

Konferencia terem

Új kórterem

Új gyermek kórterem

Új gyermek kórterem, mosdató pult

Új épület folyosója

Gyermek kórterem

Átadó ünnepség, az új épület földszintje

Ünnepi beszéd

Ünnepi átadás, sajtóregisztrációs pult

Dr. Moizs Mariann és Dr. Molnár Ágnes

Ünnepi átadás

Ünnepi átadás, vezetőség

Dr. Molnár Ágnes beszéde

Dr. Molnár Ágnes

Ünnepi beszéd

Prof. dr. Repa Imre ünnepi beszéde

Prof. dr. Repa Imre

Az elkészült új tömb diavetítéses bemutatása

Prof. dr. Repa Imre

Dr. Molnár Ágnes

Ünnepélyes szalag átvágás

Ünnepélyes szalag átvágás 2.

Ünnepélyes szalag átvágás 3.

Ünnepélyes szalag átvágás 4.

Szalag átvágás utáni ökumenikus áldás

Új épület bemutatása a vendégeknek

Egy új kórterem bemutatása

Gratulációk, köszönet nyilvánítások


A 2. ütem ünnepélyes átadása 

“Pólus”-beruházás ünnepélyes átadása – 2014. március 31.

Kapcsolódó anyagok:
kaposvarmost.hu
Somogyi Hírlap / Sonline
KaposPont

Sajtó megjelenések
Hvg: Új tömbbel bővítették a kaposvári kórházat
Index: Átadták a kaposvári kórház új épülettömbjét
KaposvárMost.hu: Megújult a kórház északi tömbje
Magyar Hírlap: Kibővítették a kaposvári kórházat
Magyar Hírlap: Ócska pavilonok helyett csodatömb
Somogy Tv: Világszínvonal várja a betegeket
Sonline: Szalagátvágás: egy kórházban két kormányterv
Kapospont: Videóval! Pólus program: befejeződött a kaposvári kórház fejlesztésének első üteme
MNO.hu: Átadták a kórház új épülettömbjét
Weborvos.hu: Új épülettömb a kaposvári kórháznak

Magyar Hírlap: Kövér: 300 milliárdos egészségügyi fejlesztés történik
http://www.magyarhirlap.hu/kover-300-milliardos-egeszsegugyi-fejlesztes-tortenik

hirado.hu: Kövér: Több mint 300 milliárdos a fejlesztés az egészségügyi intézményekben
http://www.hirado.hu/2014/03/31/kover-tobb-mint-300-milliardos-a-fejlesztes-az-egeszsegugyi-intezmenyekben/

168 óra: Kövér: Több mint 300 milliárdos a fejlesztés az egészségügyi intézményekben
http://www.168ora.hu/kover-tobb-mint-300-milliardos-fejlesztes-egeszsegugyi-intezmenyekben-125274.html

Somogy TV: Befejeződött a Pólus beruházás
http://www.somogytv.hu/cikkek/99396

Somogyi Hírlap: Kövér László bírálattal kezdte a kaposvári kórházátadáson
http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/kover-laszlo-biralattal-kezdte-a-kaposvari-korhazatadason-546187

Weborvos: Ma Kaposvár az egészségügy egyik oázisa
http://www.weborvos.hu/regionalis_hirek/ma_kaposvar_az_egeszsegugy_egyik/212978/

Világgazdaság: Több százmilliárdos fejlesztés zajlik az egészségügyi intézményekben
http://www.vg.hu/vallalatok/egeszsegugy/tobb-szaz-milliardos-fejlesztes-zajlik-az-egeszsegugyi-intezmenyekben-424674

Kapos TV: Újabb fejezethez ért a kaposvári kórház fejlesztése
http://kapos.hu/hirek/egeszsegugyi_anyagok/2014-03-31/ujabb_fejezethez_ert_a_kaposvari_korhaz_fejlesztese.html

Kaposvári Újság: Az egészségügyi intézmények 300 milliárdos fejlesztéséről beszélt Kövér László Kaposváron
http://www.kaposvariujsag.hu/kaposvar/hir/helyi-hireink/az-egeszsegugyi-intezmenyek-300-milliardos-fejleszteserol-beszelt-kover-laszlo-kaposvaron

Somogy.hu: Kövér: több mint 300 milliárdos a fejlesztés az egészségügyi intézményekben
http://www.somogy.hu/index.php?highlight=k%F3rh%E1z&cid=14928

Kaposvár Most: Megújult a kórház
http://kaposvarmost.hu/videok/kaposvar-most/2014/03/31/megujult-a-korhaz_10778.html

Galéria – Nyilt nap – 2012. június 20.


Nyílt nap, megnyitó beszédek

Nyílt nap, megnyitó beszédek II.

Nyílt nap, megnyitó beszédek és a látogatók

Nyílt nap, látogatói hozzászólások

Nyílt nap, látogatói hozzászólások II.

Dr. Moizs Mariann válaszol

Dr. Oláh Tibor válaszol

További beszédek

Dr. Moizs Mariann beszélget egy látogatóval

A nyílt nap keretében bemutatják az új épületet

A nyílt nap keretében bemutatják az új épületet II.

A nyílt nap keretében bemutatják az új épületet III.

Nyílt nap, Dr. Moizs Mariann

Nyílt nap, egy fekvőbeteg osztály bemutatása

Új fogászati szék és szakrendelő

nyílt nap

Nyílt nap, egy új betegvizsgáló, képalkotó berendezés bemutatása

a vendége körbevezetése az új átadott épületben

a vendége körbevezetése az új átadott épületben II.

Sürgősségi betegellátó centrum bemutatása

Esza logo

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség logója, link az ügynökség weboldalára

KMMK logó