TIOP-2.2.2-08/2-2009-0004

A Kaposi Mór Oktató Kórház sürgősségi betegellátó osztályának (SO1) Sürgősségi Betegellátó Centrummá fejlesztése az integrált Somogy megyei és regionális sürgősségi ellátórendszer kialakítása érdekében

Új Széchenyi Terv projektleírásának poszter képe
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Kedvezményezett neve: Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórháza, 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
Közreműködő szervezet: ESZA Nonprofit Kft. Budapest

A fejlesztés bemutatása

A projekt célja a Kaposi Mór Oktató Kórház sürgősségi betegellátó rendszerének infrastrukturális fejlesztése a meglévő Sürgősségi Osztály korszerűsítésével és Sürgősségi Betegellátó Centrummá fejlesztésével. A Kórházban 2005 óta SO1 szinten akkreditált sürgősségi egység működik, ezen egység bővítése, a teljes szakmai spektrum mentén való korszerűsítése a célkitűzés oly módon, hogy a sürgősségi betegellátás már most is korszerű, szakmailag egységes központja fejlesztésre kerül az ellátás hatékonyságának és az ellátás minőségének továbbnövelése érdekében.
A Sürgősségi Betegellátó Osztály munkájának célja a lehető leggyorsabb, leghatékonyabb és legmodernebb elvek alapján történő betegellátás, egységes protokollok alapján. Az SBO mindenki számára nyitott, aki felkeresi vagy beutalják, ellátási területe kiterjed Somogy megye egész területére, folyamatosan működik, napi 24 órás szolgálatot lát el.

Rövidtávú célok

A sürgős beavatkozást feltételező szakmastruktúrák (traumatológia, stroke, kardiológia, toxikológia, gyermeksürgősség) integrálása a Sürgősségi Betegellátó Centrumba
- egykapus belépési rendszer
- bővítés és átalakítás
- helikopter-leszálló
Orvostechnikai gépműszerek, illetve az infokommunikációs eszközök korszerűsítése
- diagnosztikai, terápiás gép-műszerek
- akadálymentesítés
- központi diszpécser rendszer

Mi a modern sürgősségi ellátás?

A sürgősségi ellátórendszer fejlesztésében nagy előrelépést jelentett az Európai Uniós pályázati rendszer. Közel 30 mrd Ft támogatást terveztek sürgősségi osztályok építésére, bővítésére, gép-műszer beszerzésre, mentőgép­járművek beszerzésére, mentőállomások építésére, korszerűsítésére.
TIOP 2.2.2/08 számon, 2008 tavaszán írták ki az első körös pályázatot a sürgősségi osztályok és centrumok fejlesztésére, melyen 28 nyertes kórház között hozzávetőlegesen 8 mrd Ft támogatást osztottak szét. A Kaposi Mór Oktató Kórház sürgősségi centrumának fejlesztésére is ebben a körben került sor.
A sürgősségi ellátórendszer a hazai egészségügy egyik legfontosabb pillére. A kórházi sürgősségi ellátás lényege, hogy a sérülteket, súlyos, életveszélyes állapotba került embereket jó felszereltségű és magas szaktudású sze­mély­zettel ellátott mentőautón, vagy mentő helikopteren a lehető leghamarabb olyan kórházba szállítsák, ahol a sérült/ beteg állapotának megfelelő tudású és infrastrukturális ellátottságú sürgősségi osztály/centrum (SO) található.
Az időtényezőnek a sürgősségi ellátásban kiemelt szerepe van, ezért a hazai kórházi szektor átalakításánál a sürgősségi osztályokat és centrumokat úgy kell kijelölni és fejleszteni, hogy azok az ország lakossága számára 40-50 percen belül bárhonnan elérhetők legyenek. A sürgősségi ellátásban ismert az arany óra (golden hour) fontossága.
A baleset, életveszélyes állapot bekövetkezését követő 1-3 órán belül az adekvát ellátást meg kell kezdeni azért, hogy a sérült vagy beteg életveszélyes állapota megszüntethető legyen és minimalizálni lehessen a maradandó egészség­károsodást.
A korszerű, így a kaposvári sürgősségi ellátás is egykapus belépési rendszerben működik: a súlyos és sürgős esetek egy osztályra kerülnek, ahol állapotuk gyors felmérését követően egyfajta osztályozás alapján, az ellátás sürgős­ségéhez igazodva kezdik meg a kezelésüket – ez a triage elv.

Projekt főbb adatai


Támogatási szerződés megkötésének dátuma:
Elszámolható költségek:
Támogatási összeg:
Önerő összege:
A fejlesztés kezdési dátuma:
A fejlesztés befejezésének dátuma:
Ünnepélyes nyitórendezvény dátuma:
Ünnepélyes záró rendezvény dátuma:

2009. december 10.
511.877.098 Ft
459.921.572 Ft (89,85 %)
51.955.526 Ft (10,15%)
2009. december 10.
2011. november 08.
2010. szeptember 07.
2011. október 20.

A projekt indikátorai


Gép-műszerpark megújítása:
Nagy értékű gép-műszerek átlagéletkora:
Újonnan épített m2:
Felújított, korszerűsített m2:

52,6%
4,37 évről 3,62 évre csökken
46,38 m2 + helikopter leszálló 363,19 m2
807,84 m2

Legfontosabb információk a fejlesztésről

Helikopter leszálló, a sürgősségi épületének tetejé

1. Építési beruházás:

 • 807,84 m2 átalakítás, felújítás
 • 46,38 m2 új építés
 • 363,19 m2 új helikopter leszálló

A bővítés építészetileg az alábbi 4 területen történő funkciók megvalósítását jelentette:

 • Traumatológiai sürgősségi ambulancia kialakítása (ún. kistraumás esetek ellátása),
 • Sürgősségi gyermek- és fertőző vizsgálók kialakítása,
 • A Műtéti Tömb tetején új helikopter leszálló létesítése,
 • TRIAGE vizsgáló (központi sürgősségi betegfogadó és osztályozó rendszer) kialakítása, valamint lift átalakítása a helikopter leszállóhoz.

A helikopter leszálló a Műtéti Tömb keleti szárnyának tetején került megépítésre. A beteget a leszállóhelyről közvetlenül az épület magjában levő lifthez lehet juttatni egy rámpán, mely a TRIAGE pult előterébe juttatja a beteget. A helikopter leszálló és rámpa acélszerkezetének megépítésén túl ehhez a liftet is át kellett alakítani, új beszállóhelyet kellett kialakítani az V. emeleti szinten.

Régi sebészeti épület földszintjén gyermek- és elkülönítést igénylő (fertőző) sürgősségi ellátást fognak végezni. A volt urológiai és sebészeti szakrendelők területén végzett átalakítási munkálatok pedig elősegítették a Sürgősségi Betegellátó Centrum bővülését, így ott vizsgáló és sürgősségi trauma ambulancia fog üzemelni.

Az építkezés teljes bruttó költsége: 170.770.831 Ft.
Kivitelezés kezdeti és befejező időpontja: 2011. január 4. -2011. július 23.
Mérnők, tervező: Mediplan Kft.
Kivitelező: SO1 Konzorcium: HÉROSZ Zrt. és Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt.

2. Gép-, műszerbeszerzés:

A sürgősségi ellátásban használatos új, korszerű műszerek, gépek, berendezések beszerzése valósult meg. A beszerzésre kerülő eszközök a sürgősségi betegek magas szintű ellátását segítik elő.

Orvosi gép-, műszer beszerzés:

 • Speciálisan a gyermekellátásban alkalmazható lélegeztető gép, mellyel az egészen fiatal gyermekek is lélegeztethetőek szükség esetén, akár szállítás során is.
 • Betegőrző monitorrendszer, mellyel a betegek életfunkciói figyelhetőek meg az ellátás megkezdésétől a távozás időpontjáig. A kisméretű mobil monitorok a gyermekek ellátása és a betegek szállítása során is kiválóan alkalmazhatóak. A magasabb tudásszintű monitorok pedig az intenzív ellátás során nyújtanak olyan lehetőségeket a szakemberek számára, melyekkel biztonságosan figyelemmel kísérhetik a súlyos állapotú betegek életfunkcióit.
 • Altatógép: A sürgősségi ellátásokhoz és beavatkozásokhoz szükséges anesztézia munkaeszköze.
 • Defibrillátorok: Az életveszélyes ritmuszavarok kezelésében elengedhetetlen eszközök és az újraélesztés eszközrendszerének alapjai.
 • Lélegeztető gépek, melyek alkalmasak mind rövid távú, mind a hosszú távú lélegeztetésre.
 • Multifunkcionális mobíliák, betegágyak is érkeznek az osztályra, melyek a gyermekek és felnőttek állapotának első 24 órában történő stabilizálásához megfelelő feltételeket nyújtanak, csökkentik a mozgatással és pozícionálással járó megterheléseket.
 • Gyógyszeradagoló és infúziós pumpák, melyekkel pontosan szabályozható a beadandó gyógyszerek és infúziós folyadékok mennyisége.
 • Diagnosztikai eszközök: Az EKG készülékek a szív megbetegedésének diagnosztizálására, a mobilis EEG készülék az agyi tevékenység követésére alkalmas. Az EEG készülékek segítségével az epilepsziás és a mérgezett betegek tudatállapotának mélysége válik jól követhetővé, továbbá objektívebben megítélhető a fejsérülést szenvedett betegek eszméletlensége.
 • Új, az Intézmény modern digitális képalkotó rendszerébe illeszkedő mobil röntgen készülék is beszerzésre kerül.
 • Medence clamp, Bipoláris vérzéscsillapító készülék és tartozékok, Implant center tartozékokkal

Orvosi gép-, műszer beszerzés teljes bruttó költsége: 249.430.680 Ft.
Szállítók: Medexpert Kft., Dutchmed Kft., AMIK Kft., Siemens Zrt., Fokvári Gyógy-Ász Kft.

Infokommunikációs fejlesztés – központi diszpécser szolgálat:

Az integrált diszpécseri feladatok ellátására alkalmas Egységes Digitális Rádió-távközlő Rendszer (EDR) egy olyan magas rendelkezésre állást biztosító, zárt rádió-távközlő rendszer, melynek célja, hogy professzionális összeköttetést valósítson meg a különféle készenléti és rendvédelmi szervek között, amely gyorsabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá teszi az egyes feladatok végrehajtását. Az EDR hazánkban a TETRA-technológiával valósul meg. A rendszer kisméretű rádióterminál GPS vevőkből, normál alap kézi készülékekből (GPS), komplett PC terminálokból áll. Az új rendszer illeszkedik a Kórház által már jelenleg is üzemeltetett medikai informatikai rendszerhez (adattovábbítás). A rendszer 4 fixen telepített (SBO, Mosdósi Telephely, Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum) és 2 MICU-ban működtetett készüléket tartalmaz, valamint a városi és városkörnyéki orvosi ügyelet számára 2 db készüléket biztosít.

A fejlesztés értéke: 3.516.293 Ft.
Egyéb infokommunikációs eszközbeszerzés (számítógépek, monitorok, szoftverek, televíziók): 4.244.625 Ft értékben.

Humánerőforrás

A projektből tervezett fejlesztések kapcsán további 10 fő létszámbővítésre kerül sor, a TRIAGE rendszer kialakítása és az új szakrendelők kapcsán. A 10 főnyi létszámból 2 fő orvos, 4 fő diplomás ápoló/mentőtiszt és 4 fő a szakdolgozó.

A projekt megvalósításában résztvevő személyek

Tosetto Antonella
Projektvezető
Dr. Varga Csaba
Szakmai vezető
Rigó László
Műszaki vezető
Egervölgyi András
Műszerügyi vezető
Hegyi Gábor
Pénzügyi vezető
Bödő Noémi
Projektasszisztens

Kapcsolódó anyagok

Meghívó letöltése
Sajtóanyag letöltése
Sajtóközlemény

Képgaléria


A helikopter leszálló felülről, az épület mellett még áll az építkezéshez használt toronydaru

Átadó ünnepség, beszédet mond Prof dr. Repa Imre kórház igazgató

Átadó ünnepség, beszédet mond Dr. Szócska Miklós

Átadó ünnepség, fénykép az ünnepségen megjelentekről


Átadó ünnepség, vezetőségi beszéd

Átadó ünnepség, vezetőségi beszédek

Átadó ünnepség, Dr. Moizs Mariann stratégiai főigazgató-helyettes és Dr. Szócska Miklós

Átadó ünnepség, Istentisztelet


Az ünnepélyes szalagátvágás

A megjelent vendégek megtekintik az új Sürgősségi betegellátó centrumot

Nővér pult, háttérben egy új teljesen felszerelt kórterem

A új helikopter leszálló, rajta a helikopter és előtte a vezetőség


A helikopter leszállón Dr. Szócska Miklós és a vezetőség üdvözli a helikopter pilótákat

A helikopter belülről

A helikopter leszállás közben, az új leszálló felett

A Hérosz Zrt. képviselői


Dr. Moizs Mariann a Triage rendszert bemutató tábla mellett

Egy új teljesen felszerelt sürgősségi kórterem, monitorokkal, lélegeztető géppel

Az új épület képe kívülről

A helikopter leszálló felülről