TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0010

uszt_logo

„Dolgozók szakképzése és továbbképzése a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Marcali telephelyén” címmel új pályázatot valósít meg az intézmény TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0010 azonosító számmal.

1.     A projekt összefoglaló adatai

A projekt címe:                  Dolgozók szakképzése és továbbképzése a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Marcali telephelyén
Igényelt támogatás:            79.228.894 Ft
Projekt összköltség:           79.228.894 Ft
Támogatási intenzitás:         100 %
Megvalósítás ideje:             2012.07.01. – 2015.02.28.

2.     A projekt célja

A Marcali Városi Önkormányzat Kórház- Rendelőintézetének, mint a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház jogelődjének célja a 2012-ben benyújtott pályázattal az egészségügyi szakdolgozók szakképzése és továbbképzése volt, egy, a kor követelményeihez hatékonyabban alkalmazkodó szakembergárda kialakításával. A projekt megvalósításával a Kedvezményezett célja az egészségügyben végbemenő változásokhoz mennyiségi és minőségi szempontokból egyaránt illeszkedő humánerőforrás biztosítása a magas színvonalú ellátás érdekében.

A jogutódlást követően a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház folytatja az elődje által megkezdett tevékenységet, mindenkor szem előtt tartva a helyi szakemberek és a lakosság igényeit és a központi telephelyhez hasonló magas színvonalú ellátás biztosítása érdekében.

3.     A megvalósítás helyszíne és szervezete

A pályázat megvalósítása elsősorban a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Marcali Telephelyére koncentrálódik, de a szakképzett munkavállalók a kórház további telephelyein is elláthatnak szakfeladatokat.

A projektmenedzsment 3 főből áll:

  • 1 fő projektmenedzser,
  • 1 fő pénzügyi vezető és
  • 1 fő projekt asszisztens.

4.     A projekt szakmai felépítése

A projekt keretében, annak támogatásával:

  • 2 fő szakorvos ráépített szakképzését, valamint
  • 20 fő szakdolgozó ráépített szakképzésének sikeres elvégzését támogatjuk.

A projekt keretében támogatjuk továbbá 64 fő munkavállaló stresszkezelési képzésen való részvételét is.

A projekt keretében a szakorvosi oklevéllel rendelkező orvosok számára második vagy további szakvizsgák megszerzéséhez, míg szakdolgozók esetében ráépített OKJ szakképzettség megszerzéséhez nyújt támogatást a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház motivációs ösztöndíj formájában a projektbe bevont kollégák részére.

Sajtó kapcsolat

uszt_infoblokk

Kovács-Kiss Krisztina

PR és kommunikációs munkatárs
kovacs.kiss.krisztina@kmmk.hu
Tel.: +36 (82) 501-300 / 2852 vagy +36 (82) 801-852

Beszámoló a projekt előrehaladásáról
2014. február 25.

Projektazonosító szám:                       TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0010
Pályázat címe:                                     Dolgozók szakképzése és továbbképzése a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Marcali telephelyén
Kedvezményezett neve:                      Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Projekt összköltség:                            79.228.894 Ft
Szerződéskötés dátuma:                     2012.10.08.
Projektmegvalósítás kezdete (TSZ):    2012.07.01.
Projektmegvalósítás tervezett befejezése: 2015.02.28.

Projektmegvalósítás jelenlegi állása:

Az emberi erőforrások minisztere az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 155. § (4) bekezdése szerinti alapítói jogok gyakorlójaként a Marcali Kórház-Rendelőintézet beolvadással történő integrációjáról döntött. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, mint fenntartó által megküldött GYEMSZI/7746-3/2012 iktatószámú, „Tájékoztatás intézmények integrációjáról szóló miniszteri döntésről” tárgyú levelében foglaltaknak valamint a 42558-2/212/EGP számú miniszteri feljegyzés 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház az integrációval kapcsolatos feladatainak eleget tett és 2013. február 1-vel átvette a jogelőd feladatainak ellátását.

A jogelőd a projekt megvalósítását a tervezett időben megkezdte, a vállalt tevékenységek közül közbeszerzési szakértő bevonásával, közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kiválasztotta a 4 alkalomból álló, 80 órás akkreditált stressz kezelési tréninget lebonyolító vállalkozót. A stresszkezelési tréningen alkalmanként 16 fő vett részt, akik a hasznos információk mellett, a tréningek végén névre szóló részvételi igazolást kaptak. A tréningsorozat 2013. I. negyedévében fejeződött be és 64 egészségügyi szakember vett részt benne.

Az integrációt követően a jogutód kezdeményezte a jogutódlás átvezetését a Támogatási Okiraton. A Támogatói Okirat módosítása során módosításra került a projekt szakmai tartalma is, így az eredetileg tervezett 2 fő szakorvos és 9 fő szakdolgozó helyett további 11 fő szakdolgozó képzésének motivációs ösztöndíjjal történő támogatása került be a projektbe. A módosítási folyamat 2013. szeptember 10. napjával sikeresen lezárult és hatályba lépett az új Támogatói Okirat.

2014. február 28-ig az alábbi személyek tettek sikeres vizsgát a projekt támogatásával:

  • Garai Éva – szonográfus szakasszisztens
  • Horváth Katalin – szonográfus szakasszisztens

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2015 | 02 | 17

„Dolgozók szakképzése és továbbképzése a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Marcali telephelyén”

A 2012.07.01. – 2015.02.28. között került sor a csaknem 80 millió forintos pályázat megvalósítására, melynek keretében a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Marcali Telephelyén 1 szakorvos ráépített szakvizsgájának és 17 szakdolgozó ráépített OKJ-s szakképzésének megszerzését támogattuk. További 64 fő vehetett részt készségfejlesztési és stresszkezelési képzésen az elnyert uniós támogatásnak köszönhetően.

A támogatott képzések során megszerzett emelt szintű végzettségeknek is köszönhetően, lehetőség volt az egészségügyben fennálló szakember hiány kezelésére. A kórház célja továbbra is, hogy a Marcali Telephelyen is biztosítani tudja a Központi Telephelyéhez hasonló, magas színvonalú ellátást, szem előtt tartva a helyi szakemberek és a lakosság igényeit.

A projekt megvalósulásával nemcsak a 2011-ben átadott Sürgősségi Betegellátó Centrum, a befejezés előtt álló „Pólus” fejlesztés, valamint a Központi és a Marcali telephelyek integrált infrastruktúra-fejlesztése, hanem a magasan képzett egészségügyi humánerőforrás is hozzájárul a minőségi egészségügyi ellátáshoz, a kórház térségi kiemelt szerepének erősítéséhez.

D TÍPUSÚ TÁBLA

tamop_622a1110_d_fekvo

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Sajtóközlemény (docx)

D típusú tábla (pdf)