TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0012

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0012

A projekt összefoglaló adatai 

A projekt címe:    A kaposvári kistérség egészségfejlesztése

Igényelt támogatás:        124.999.991 Ft
Projekt összköltség:        124.999.991 Ft
Támogatási intenzitás:   100 %
Megvalósítás ideje:          2013.08.01. – 2015.07.31

A projekt célja

A kistérségi pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása általában a lakosság, azon belül pedig kiemelten speciális, magas kockázatú célcsoportok körében az egészségfejlesztést kistérségenként támogató intézmény, ún. Egészségfejlesztési Irodák, EFI-k kialakításával, és az egészségügyi ellátórendszer egészségfejlesztéssel összefüggő feladatainak összehangolásával, kapcsolatainak fejlesztésével.

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (SMKMOK) tudatosan fejleszti a prevenciós tevékenységeket 2007 óta, és ennek a folyamatnak a részeként került kialakításra 2008-ban a Prevenciós és Egészségfejlesztési Iroda (PREFI). A PREFI kialakításának célja volt, hogy a szűk keretek között zajló prevenciós tevékenységeket bővítsék és összehangolják, mind intézeti, mind megyei szinten. A PREFI-t a Kórház önként vállat módon és az országban elsőként, egyedülállóan hozta létre. A Kaposvári kistérség pályázója így a Kórház Prevenciós és Egészségfejlesztési Irodája lett.

A projekt fő célja a Kaposvári kistérség lakosságának egészségi állapot hosszú távú javítása, a várható élettartam növekedésével és az életminőség javításával.

Összhangban a korábbi PREFI magalakulásának céljaival, az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) megújításának, fejlesztésének és bővítésének célja a TÁMOP 6.1.2/11/3 „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben” című pályázatban kitűzött célok megvalósítása. A cél egy olyan EFI működtetése, amely összefogja és koordinálja a Kaposvári kistérségben a prevenciós és egészségfejlesztési feladatatok elvégzését, szakmai segítséget nyújt az egészségfejlesztés szereplőinek, kiemelten az alapellátásnak. Továbbá cél egy olyan egészségfejlesztési szakmai egység működtetése, amely hatékonyan hozzájárul a kistérségben lakók egészségi állapotának javulásához.

A projekt fejlesztési céljai, jövőképe:

 • A kistérségekben, mint egészségfejlesztési színtereken jöjjön létre a folyamatos egészségfejlesztési tevékenység fenntartható intézményi, szervezeti bázisa;
 • Az egészségfejlesztési folyamatok az egészségügyi ellátórendszer kapacitására, szaktudására, érdekeltségére építsen, ugyanakkor cél, hogy az egészségfejlesztés ne medikalizálódjon;
 • Kerüljenek felhasználásra a jó gyakorlatok, tapasztalatok benchmarking formájában az egészségfejlesztés szereplői között;
 • A projekt járuljon hozzá a helytelen életmódból adódó betegségek megelőzéséhez, a betegek egészségi állapotának javításához.

A projekt rész céljai között szerepel:

 • Partnerségi munkacsoport és munkakapcsolat hatékony működtetése;
 • A pályázó jelenlegi egészségfejlesztési kapacitásainak bővítése, fejlesztése;
 • Egészségtudatos helyi kommunikáció erősítése;
 • Szakmai és módszertani segítségnyújtás az alapellátás és az egészségfejlesztés valamennyi szereplője számára;
 • A lakosság tájékozottságának növelése az egészségfejlesztési lehetőségekről;
 • Az egészségfejlesztési tevékenységek rendszerbe foglalása.

A megvalósítás helyszíne és szervezete

A projekt megvalósításának helyszíne elsősorban a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Tallián Gyula utcai központi telephelyére koncentrálódik, de a programok célcsoportja a teljes Kaposvári kistérség lakossága.

A projektmenedzsment 3 főből áll:

 • 1 fő projektmenedzser,
 • 1 fő pénzügyi vezető és
 • 1 fő projekt asszisztens.

A szakmai felépítése

A Prevenciós és Egészségfejlesztési Iroda munkatársai:

 • 1 fő irodavezető,
 • 1 fő sportoktató,
 • 1 fő adminisztrátor
 • a projekt keretében, annak támogatásával kibővült 1 fő egészségfejlesztővel

 

A projekt megvalósításába bevont további munkatársak:

2 fő dietetikus

1 fő pszichológus

 

Sajtó kapcsolat

Kovács-Kiss Krisztina
PR és kommunikációs munkatárs
kovacs.kiss.krisztina@kmmk.hu
Tel.: +36 (82) 501-300 / 2852 vagy +36 (82) 801-852

 

 

Projektmegvalósítás jelenlegi állása:

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, mint kedvezményezett a projekt megvalósítását 2013. augusztus 1. napján megkezdte.

Megtörtént a Prevenciós és Egészségfejlesztési Iroda bővítése és fejlesztése, kialakításra kerültek az új helységek, a tornaterem, rendelő és klubhelység. Beszerzésre kerültek a bútorok, műszaki cikkek és az alábbi eszközök:

 • IT eszközök
 • Állapotfelmérés eszközei (pl.: vérnyomásmérők, vércukormérők, COPD monitorok, Inbody 720 testösszetétel analizáló eszköz
 • Demonstrációs eszközök
 • Sporteszközök (pl.: egyensúlyérzék fejlesztő eszközök, labdák, szalagok, tornaszőnyegek, nordic-walking botok, stb.)

 

Sikeresen megvalósult szolgáltatás beszerzések:

 • Jogi tanácsadó
 • Közbeszerzési tanácsadó
 • Kommunikáció és nyilvánosság I. csomag (táblák)
 • Kommunikáció és nyilvánosság II. csomag (egységes design, belső tér kialakítása, betegdokumentációs anyagok, tájékoztató és szóró anyagok)
 • Kommunikáció és nyilvánosság III. csomag (média megjelenés, TV-spotok, rádió spotok, újsághirdetés)
 • Lelki egészségfejlesztő programok megvalósítása (egészségügyi dolgozók részére, és helyi kis közösségek részére)

 

Az alábbi szakmai programok indultak el és zajlanak jelenleg:

 • Partneri kapcsolatok erősítése
 • Együttműködés a helyi egészségfejlesztés szereplőivel
 • Egészségkommunikációs a lakosság irányába
 • Tájékoztatás és együttműködés az alapellátással az egészségfejlesztési programok megvalósításában
 • Népegészségügyi szűrések szervezése komplex módon végzett szűrőprogramban
 • „K.É.P.E.S vagy rá!” egészséges életmód program
 • Betegklub
 • Lakossági színtér egészségnapok

 

Folyamatban lévő, induló programok:

 • ·        Lelki egészségfejlesztő programok a helyi kisközösségek számára
 • ·        Lelki egészségfejlesztő programok az egészségügyi dolgozók számára
 • ·        Dohányzásról való leszokást segítő program egészségügyi dolgozók számára
 • ·        Szédülésből eredő belesetek megelőzése program
 • ·        Sérült fiatalok úszásprogramja
 • ·        Sérült gyermeket nevelő szülősegítő program
 • ·        Senior torna
 • ·        Egészségügyi dolgozók számára mozgásprogram
 • .        Életmódtábor egészségügyi dolgozók részére

 

sajtokozlemeny_ TAMOP 6 1 2-11-3-2012-0012

 

Betegklub
KÉPES VAGY RÁ életmód program
Lelki egészségfejlesztő program
PREFI meghirdetése