Rendészet

Rendészeti Osztály

mb. Osztályvezető: Kiss Sándor

Az osztály tevékenysége, és főbb feladatai:

Az osztály végzi az intézmény rendészeti biztosítását, működési körében ellátja a munka-, környezet- és tűzvédelmi, katasztrófa elhárítással, hulladékgazdálkodással, valamint udvari gondnoksággal összefüggő feladatokat, kezeli a kórház telefonközpontját.

Főbb rendészeti feladatok:

 1. Az intézményi tulajdont károsító cselekmények megelőzése, akadályozása, korlátozása illetve felderítése, a belső őrzés megszervezése, a rend biztosítása.
 2. Fokozottan védett helyiségek rendészeti felügyelete, ellenőrzése.
 3. A kórház repülőterének – HELIPORT – rendészeti, biztonsági védelme.
 4. A személyes adatok védelmével összefüggő rendészeti intézkedések ellátása, kiemelten a képi felvételek készítésével összefüggő szabályok betartásának az ellenőrzése. Közreműködés az intézményi, üzleti titkok megőrzésében.
 5. Rendkívüli esemény, vagy bűncselekmény esetén azonnali intézkedések megtétele, a helyszín és a rend biztosítása. Bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a rendész felszólítja a jogellenes tevékenység abbahagyására, a helyszínen visszatartja, a rendőrséget értesíti.
 6. Az intézmény működési területén a dolgozók személyi tulajdonának a védelme.
 7. A személyforgalom, látogatók és ügyfelek fogadásával kapcsolatos rendelkezések betartásának ellenőrzése.
 8. A betegek, látogatók, vendégek figyelmes, udvarias tájékoztatása.
 9. A kórház területére belépő gépjárművekkel összefüggő rendészeti feladatok ellátása, a vonatkozó főigazgatói utasításokban foglaltak szerint. A gépjármű- és áruforgalomra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése az intézményi és külső beszállítók gépjárművei tekintetében.
 10. Az illetéktelen, vagy az ittas állapotban lévő személyek intézmény területére való belépésének megakadályozása, azok eltávolítása.
 11. A nemdohányzók védelmére hozott törvény és kapcsolódó jogszabályokban előírtak ellenőrzése, az érintett figyelmeztetése, intézkedésre jogosult hatóság értesítése.
 12. A kórház területén rendészeti és vagyonvédelmi céllal videomegfigyelő rendszer működik. Rendészeti feladat a biztonsági technikai berendezések (tűzjelző, video megfigyelő, veszély jelzésére hivatott egyéb eszközök) rendszerek jelzéseinek figyelemmel kísérése, indokolt esetben a szükséges intézkedések haladéktalan megtétele.
 13. Az intézményben kezelt betegek személyi szabadság jogait érintő, vagy azt korlátozó intézkedéseket kizárólag abban az esetben foganatosíthatnak, amennyiben a gyógyítást végző szakszemélyzet már kimerítette az összes rendelkezésére álló lehetőségét és nincs más mód az emberi élet, a testi épség vagy anyagi javak megóvására. Az intézkedés a szükséges és arányosság mértéket nem lépheti túl.

Munkavédelmi feladatok:

 1. Rendszeresen ellenőrizni az intézet területén a munkavédelmi szabályok és előírások betartását. A feltárt hiányosságok függvényében a szükséges intézkedéseket megtétele.
 2. Munkavédelmi szabályok, előírások megszegőivel szemben a felelősségre vonás kezdeményezése.
 3. Egyéni védőeszközök és munkavédelmi anyagok beszerzése ügyében szakmai javaslattétel.
 4. Az üzembe helyezési eljárásokon való részvétel, javaslattétel az engedély kiadására.
 5. MEBIR dokumentáció folyamatos aktualizálása.
 6. Az előírásoknak megfelelően a jelentések és beszámolók határidőre történő elkészítése.
 7. Minden munkabaleset kivizsgálása. Súlyos balesetet azonnal jelentése az OMMF felé.
 8. Az új munkavédelmi rendeletek, előírások, szabályok figyelemmel kísérése, az intézet vezetésének tájékoztatása, valamint ezek alkalmazása a hatáskörnek megfelelően.
 9. Felügyeleti szerv előtt képviseli az intézetet, az általuk kezdeményezett ellenőrzéseken, szemléken rész vesz.
 10. Kapcsolattartás a munkavédelmi érdekképviselettel.
 11. Oktatások, tájékoztatók megtartása.