Betegszállítás

Tájékoztató betegszállításról

Tisztelt Kolléga/Intézetvezető Asszony/Úr!

1. Az Országos Betegszállító Szolgálatról (OBSZ)

Az OBSZ a betegszállítók irányító szervezete, mely biztosítja a folyamatos, 24 órás elérhetőséget, ügyeleti rendszerrel és a szállítások szükség és igény szerinti koordinálását.
Az OBSZ három, OEP által finanszírozott Somogy megyei tagszervezete végzi a megye betegszállító tevékenységét, az OEP honlapján megtekinthető területi ellátási kötelezettséggel.

2. Somogy megyei betegszállítók

A három tagszervezet: Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum, Kaposi Mór Oktató Kórház, Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft.
Az OBSZ Dél-dunántúli Regionális Irányító Szervezete a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum, a Somogy megyei irányító szerepét a Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. látja el.

Az OBSZ tagszervezeteinek normál működési ideje 06 – 22 óráig, az ügyelet 22 – 06 óráig tart, melyet a 3 megyei betegszállító egymás között, gépkocsi arányosan osztott el.

Ügyeletes betegszállítók Somogy megyében:
Minden hónap 1-e és 16-a között a Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. (82/415-992)
16-a és 23-a között a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum (82/511- 654)
23-tól hó végéig a Kaposi Mór Oktató Kórház Betegszállítása (82/511-654)

A Kaposvári Egyetem és a Kaposi Mór Oktató Kórház 2008. január 1-től létrehozta közös diszpécser központját a Kórházban és az ügyeleti betegszállítást közösen üzemelteti.

0 – 24 órás diszpécserközpont hívószáma:
82/511-654

06 20/492-2037, 06 30/619-9760

3. Betegszállítás megrendelése:

A hatályos jogszabályoknak megfelelően betegszállítást csak orvos kérhet az Országos Mentőszolgálaton keresztül.
A szállítási igények leadhatóak a 1820-as, betegszállítási igények felvételére létrehozott, telefonszámon, vagy az OMSZ által üzemeltetett https://bsz.mentok.hu/ weblapon keresztül.
Az igény leadása után a feladat átkerül a területileg illetékes betegszállító szervezet irányításához.

4. A Kaposi Mór Oktató Kórház Betegszállításáról

A Kaposi Mór Oktató Kórház minőségpolitikája kiterjed a Betegszállítás munkavégzésére is. Ennek megfelelően Betegszállításunk célul tűzte ki, a szállítási igények lehető legmagasabb szintű, maradéktalan kielégítést.
Az országban szinte egyedülállóan, kizárólag fekvő, illetve kerekes székes betegszállításra is alkalmas gépkocsikat alkalmazunk, melyekben O2 terápiát igénylő betegek szállítására is lehetőség nyílik. Szállításaink 100%-a betegkísérők jelenlétével történik, kiknek végzettsége mentő szakápoló, illetve szociális gondozó és ápoló (mely a 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet a betegszállításról előírásait messze menőkig teljesíti, mi több, mércét állít a szakma betegkísérőinek számára). E dolgozók szakértelme és elhivatottsága biztosíték betegeink szakszerű kíséretére, ellátására, valamint utazásaik megkönnyítésére.

Tisztelettel kérjük az Önök és a betegek türelmét. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy valamennyi szükséges szállítást elvégzünk és a szállítás késése miatt a Kórházban és az Egészségügyi Centrumban vizsgálat, kezelés nem marad el.

Kérem, kérdéseikkel a fent megadott telefonszámok valamelyikén szíveskedjenek érdeklődni.

Kaposvár, 2012. augusztus 28.