Közlekedés, parkolás

Tájékoztató a kórház területén belüli közlekedésről, parkolásról.

Közlekedés, parkolás:

  1. A kórház területére behajtani – a külön engedély hiányában – kizárólag betegellátási, szállítási és látogatási céllal szabad, a Tallián utcai kapunál.
  2. Parkolni csak a kijelölt helyeken lehet. A tiltott helyen várakozó, parkoló gépjárműveket a kórház a tulajdonos költségére elszállíttathatja. Az első 30 percben a parkolás ingyenes, az ezen felüli időszakra óránként (bruttó) 500,-Ft díjat kell fizetni. Parkoláskor a szélvédőn belül, láthatóan kell elhelyezni a behajtáskor kitöltött nyomtatványt, ez szolgál az idő mérésére. Kilépés ugyancsak a Tallián utcai kapnál lehetséges. Amennyiben a parkolásra jogosító nyomtatványt a kihajtáskor a gépjármű vezetője nem tudja (vagy nem akarja) átadni a rendésznek, a hatályos szabályozás szerinti összeget (jelenleg 8.000,-Ft) köteles fizetni.
  3. Kerékpárok részére külön tárolóhelyek vannak kialakítva.
  4. A kórház útjain a KRESZ szabályai érvényesek azzal az eltéréssel, hogy ahol nincs külön járda, ott a gyalogosok az úttesten közlekedhetnek. Ezért a gépjárművezetők fokozottan kötelesek betartani a kórház területén belül a maximális 15 km/h sebességhatárt.

Kijelölt parkolóhelyek a kórház területén belül

Egyéb szabályok:

  1. A kórház teljes területén tilos a dohányzás.
  2. A kórház területén és épületeiben biztonsági videokamera rendszer működik.
  3. Az egészségügyi intézmény épületeiben a gyalogos közlekedés a tájékoztató táblákon jelzettek szerint lehetséges. Tilos a közlekedés “Belépés, áthaladás csak kórházi dolgozóknak” jelzéssel védett helyeken.
  4. A kórház területére ( beleértve az épületeket is )házi- és egyéb állatot behozni szigorúan tilos.
  5. A kórház területére fegyvert, lőszert, robbanó- valamint egyéb, jogszabály szerint veszélyesnek minősülő anyagot,eszközt bevinni tilos.
  6. Tűzjelzés esetén az épületeket a menekülési útvonalat jelölő piktogramon látható irányban kell elhagyni.